Czym jest, od czego zależy i jak jest obliczana zdolność kredytowa?

Niezależnie od tego, jaki rodzaj kredytu planujemy zaciągnąć bank przed podjęciem decyzji o jego udzieleniu musi dokonać szczegółowej analizy naszej zdolności kredytowej. Ma to na celu zarówno ochronę banku przed potencjalnymi stratami, wynikającymi z niespłacania zobowiązań, jak i chronić wnioskodawcę przed potencjalną utratą płynności finansowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Niezależnie od rodzaju kredytu, o jaki się ubiegamy musimy posiadać zdolność kredytową. Bez niej, zgodnie z polskim prawem banki nie mają prawa udzielenia kredytu. Pojęcie może być rozumiane wieloznacznie natomiast, z perspektywy banku poprzez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu oraz zdolność do dotrzymania kredytu.

Zdolność do spłaty

Poprzez zdolność do spłaty bank rozumie, iż sytuacja majątkowa kredytobiorcy oraz ewentualnie stan i perspektywy prowadzonej przezeń działalności gospodarczej pozwalają mu na terminową spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ujmując to w inne słowa bank dokonuje porównania naszych przychodów w skali miesiąca oraz wydatków, czyli potencjalnych opłat za najem mieszkania, opłaty za media, ewentualne zobowiązania finansowe wobec osób trzecich w postaci między innymi alimentów itp. Bank sprawdza również nasze obecne zadłużenia jak zadłużenie na kartach, czy też aktualne spłacane kredyty. Poniżej prezentujemy kalkulator zdolności kredytowej umieszczony na stronie Expander.

Zdolność do otrzymania kredytu

Należy mieć na uwadze, iż banki badając zdolność finansową potencjalnego kredytobiorcy dokonują nie tylko obiektywnej analizy jego zdolności finansowej, ale sprawdzają również, częściowo w sposób subiektywny jego moralność płatniczą, czyli nie tylko to czy kredytobiorca będzie mógł zaciągnąć kredyt, ale również czy będzie on chciał spłacić kredyt.

W ramach tego procesu bank sprawdza czynniki mogące mieć wpływ na skłonność kredytobiorcy do wywiązania się z zobowiązań. Sprawdzane są takie rzeczy, jak wiek, stan cywilny wykształcenie, staż pracy oraz historia kredytowa pokazująca, w jaki sposób kształtowała się spłata uprzednich zobowiązań.

Kalkulator zdolności kredytowej

Chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny możemy skorzystać z kalkulatorów zdolności kredytowej oferowanych przez wszystkie banki. Po umieszczeniu kwoty, o jaki kredyt się ubiegamy, interesującego nas okresu spłaty, podjąć dochód „na rękę” w gospodarstwie domowym, ilość osób w gospodarstwie oraz nasz miesięczne opłaty na czynsz media, edukację itp. uzyskujemy odpowiedzieć, czy nasz wniosek o kredyt może być rozpatrzony pozytywnie. Należy mieć na uwadze, iż pozytywny wynik w kalkulatorze online nie gwarantuje, że uzyskamy kredyt oraz, że kalkulatory kredytowe nie są ostatecznym wyznacznikiem naszej zdolności kredytowej.