Jaki wpływ na zwiększenie produkcji mają maszyny CNC?

Każdemu nowoczesnemu przedsiębiorstwu w branży maszynowej zależy na uzyskaniu wysokiej efektywności i produktywności. Chcąc wyróżnić się na rynku i tym samym osiągnąć konkurencyjność konieczne jest inwestowanie w zaawansowane technologie i innowacje. Pomocne w tym zakresie mogą być maszyny CNC, dzięki którym użytkownik otrzymuje nie tylko wysokiej jakości obrobione detale, ale i poziom produkcji podnosi się na wyższy poziom.

Maszyny CNC to zaawansowane urządzenia działające na układzie sterowania numerycznego, wyposażonego w mikrokomputer. W zależności od potrzeb produkcyjnych, można go dowolnie zaprogramować. Początki maszyn CNC przypisuje się na 1952 rok, a za ich autorów uznaje się US Air Force i John Parsons z Institute of Technology w Massachusetts. Pierwsze zautomatyzowane obrabiarki były w stanie wykonać wyłącznie wcześniej zaprogramowaną pracę, bez możliwości jej zmiany. Obecnie, urządzenia te są w stanie szybko i precyzyjnie obrobić materiały w sposób powtarzalny, nawet złożonych kształtów. Cały proces składa się z kilku faz komputerowego projektowania – CAD, przetwarzania projektu na plan sterowania maszyn – CAM oraz finalnego wykonania – CNC. Za nadzorowanie pracy maszyny odpowiadają odpowiednie sterowniki, zaś za komunikowanie z użytkownikiem interfejs graficzny. Jest on niezbędny w zakresie wczytywania, edycji i wykonywania programów do obróbki, zmiany jej parametrów, a także śledzenia etapów pracy.

Pojedyncze maszyny CNC nie są w stanie sprostać dzisiejszym wyzwaniom produkcyjnym, z tego względu coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na ich integrację w jeden system produkcyjny. Takie rozwiązanie pozwala na współpracę między maszynami, jednocześnie zwiększając produktywność i efektywność produkcji, tym samym zmniejszając jej koszty.

Łącznie maszyn w jeden system produkcyjny jest zgodne z koncepcją Industry 4.0. Jest to proces, który wiąże się nie tylko z oszczędnością miejsca w zakładzie, ale również pozwala wyeliminować magazynowanie półproduktów. Bowiem częściowe wykonanie produktów wiąże się z koniecznością przetransportowania ich do magazynów, gdzie następnie będą oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego etapu. Cały proces się wydłuża, co generuje spore koszty.

Wdrażając industry 4.0 ogranicza się potrzebę składowania półproduktów oraz planowania logistyki materiałowej. Co więcej, takie systemy posiadają nowe możliwości produkcyjne i okołoprodukcyjne, jak  samokontrola, samodzielnie usuwanie usterek czy samokonfiguracja.

Połączenie maszyn CNC zapewnia przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną poprzez brak przestojów pracy i produkcję 24/7 – W Grupie Prima Industrie koncepcję Industry 4.0 wdrażamy od wielu lat, jeszcze kiedy nie stała się tak popularna, jak dziś. By jeszcze lepiej zoptymalizować potrzeby użytkowników, wpisaliśmy w nią naszą nową koncepcję „smartification”. Weryfikuje ona zmieniającą się produkcję przez 4 czynniki: big data, dostępność, łączność i inteligencję. Elementy te sprawiają, że użytkownik ma możliwość zarządzać i monitorować wszystkimi procesami produkcyjnymi i ulepszać je na bieżąco. Wpływa to na zwiększenie wydajności i efektywności całego zakładu – tłumaczy Adam Szwejkowski, specjalista maszyn laserowych w Prima Power.