REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: P.P.H.U. „TOMEX” z siedzibą w Sulbinach, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin , NIP: 826-100-19-07 , tel (25) 682 11 00, adres email: tomex@idsl.pl
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają gwarancję producenta.
7. Dostępność towaru jest potwierdzana każdorazowo po złożeniu zamówienia.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) e-mailem pod adresem : tomex@idsl.pl
c) telefonicznie pod nr (25) 682 11 00 lub fax (25) 682 61 83
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są indywidualnie.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
4. Możliwa jest również dostawa transportem firmowym, przy spełnieniu określonych warunków

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

UWAGA!! W trosce o Państwa zadowolenie z zakupów w naszej firmie prosimy o bezwzględne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi procedury odbioru przesyłki od kuriera. Wskazówki te pomogą Państwu uniknąć ewentualnych kłopotów i nieprzyjemności związanych z reklamowaniem paczek uszkodzonych w czasie transportu, pozwalając tym samym na zakup pełnowartościowego produktu.

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia że produkt jest uszkodzony odmówić przyjęcia paczki.

Po stwierdzeniu że przesyłka jest nienaruszona lub że uszkodzenie opakowania nie wskazuje na uszkodzenie przesyłki, zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej należy pokwitować na liście przewozowym odbiór przesyłki na liście przewozowym należy złożyć podpis potwierdzający odbiór towaru, w obecności kuriera otworzyć wszystkie kartony. Nie należy sugerować się nienaruszonym opakowaniem, zapewnieniami kuriera, że “przesyłka z pewnością nie jest uszkodzona” bądź tym, że kurier się spieszy i nie może poświęcić kilku minut na obejrzenie mebli. Kurier nie ma prawa odmówić sprawdzenia stanu przesyłki wraz z Klientem, jest to jego obowiązek, jeżeli stwierdzą Państwo uszkodzenie należy to wpisać do listu przewozowego oraz powiadomić natychmiast nas drogą mailową.

Przed podpisaniem protokołu reklamacyjnego należy sprawdzić zgodność jego treści ze stanem faktycznym, a w razie potrzeby zażądać naniesienia odpowiednich poprawek – szczególnie istotny jest tu punkt dotyczący opakowania w przypadku uszkodzenia produktu praktycznie zawsze również ono ulega naruszeniu, dlatego też informacja na ten temat musi pojawić się w formularzu (należy zakreślić kwadracik TAK przy komórce “uszkodzenie opakowania”, oraz zaznaczyć rodzaj uszkodzenia, nawet najmniejszą rysę lub wgniecenie można zaliczyć do uszkodzenia opakowania. Po spisaniu protokołu kurier ma obowiązek wręczyć Państwu jego kopię – jeżeli tego nie zrobi, należy go zażądać! Otrzymaną kopię protokołu prosimy wysłać do naszego biura drogą mailową na tomex@idsl.pl oraz listownie na adres P.P.H.U.”TOMEX” Sulbiny, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin z dopiskiem DZIAŁ REKLAMACJI . Zwrot uszkodzonej przesyłki powinien nastąpić od razu – należy przekazać ją kurierowi, przez którego została dostarczona. Jest to równoznaczne z odmową przyjęcia paczki i odesłaniem jej do naszej firmy pod tym samym numerem listu przewozowego.

W przypadku, gdyby znaleźli się Państwo w sytuacji, w której nastąpiło uszkodzenie przesyłki, a powyższe informacje budziłyby jakiekolwiek wątpliwości lub kurier odmawiałby postępowania wg powyższych zasad, prosimy o pilną wiadomość na adres tomex@idsl.pl w godzinach 9,00do 15,00 od poniedziałku do piątku.

Protokół reklamacyjny jest dla nas niezbędnym i jedynym dokumentem, na podstawie którego uznajemy reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, dlatego też zwracamy się z prośbą o stosowanie się do opisanych powyżej zasad.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu , Kupujący ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy.
2. Warunkiem koniecznym odstąpienia od umowy sprzedaży jest oświadczenie na piśmie oraz odesłanie kompletnego towaru, dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej.
3. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, Klient otrzymuje do podpisania fakturę korygującą. Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać. W ciągu 14 dni roboczych po jej otrzymaniu, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

§7
Polityka prywatności

I. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze sklepu internetowego NAZWA STRONY (dostępnego pod adresem NASZ ADRES, którego właścicielem jest firma P.P.H.U. Tomex, Sulbiny, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin e-mail: tomex@idsl.pl zwanego dalej Sklepem.

2.Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), zwaną dalej u.o.d.o. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest P.P.H.U. Tomex, Sulbiny, ul. Warszawska 11, 08-400 Garwolin, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z u.o.d.o., RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

6.Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany poinformujemy Cię o tym i umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję Polityki prywatności.

7.Jesteśmy otwarci na zapoznanie się z Twoimi opiniami i przekazanie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być potrzebne w związku z przetwarzaniem Twoich danych, zachęcamy do skontaktowania się z inspektorem ochrony danych tomex@idsl.pl

II. Kategorie danych osobowych jakie przetwarzamy

1.Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Na przykład, otrzymujemy od Ciebie następujące informacje:

-adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, alternatywny nr. telefonu, adres dostawy, alternatywny adres dostawy, zamawiany produkt, dane do faktury, forma płatności, numer telefonu do kontaktu.

-Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi szczegółami w tym zakresie, przedstawionymi poniżej w części dotyczącej celów przetwarzania.
Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.
Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 18 lat.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Wykorzystamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

-Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą,

-Przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka towarów i wystawianie faktur;

-Obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami lub usługami;

-Zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa,

– Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

-Do obrony naszych uzasadnionych interesów (przed cyberatakami, próbom oszustw).

IV. Jak długo przechowujemy dane osobowe

Z zasady przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki masz konto w sklepie firmy Tomex. W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

W zależności od przypadku możemy przekazać lub udostępnić niektóre z Twoich danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

-dostawcy usług kurierskich,

-dostawcy usług informatycznych,

-producentowi(realizacja reklamacji).

VI. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

VII. Twoje Prawa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy w naszych plikach, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Możesz również skorzystać z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych oraz do ich przenoszenia.

Przypominamy, że w dowolnej chwili możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych sklepu firmy Tomex, składając wniosek e-mailem na adres: tomex@idsl.pl

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia