Wkład własny – co zrobić aby był jak największy?

wklad-wlasny-co-zrobic-aby-byl-jak-najwiekszy-1

Wszystkie osoby, które planują zakup nieruchomości w roku 2019, na pewno zastanawiają się, ile wkładu własnego muszą zgromadzić i przeznaczyć na ten cel.

Powszechnie przyjmuje się, że wkład własny na zakup nieruchomości powinien wynosić od 10% do 20% jej wartości. Dla wielu osób uzbieranie tak dużej kwoty może wiązać się z wielkimi wyrzeczeniami, które mogą trwać latami. Dlatego w praktyce, jeśli nie udało się uzbierać potrzebnej kwoty, a bank konsekwentnie odmawia udzielenia kredytu hipotecznego, warto zastosować się do kilku rad, które pomogą osiągnąć nasz cel oraz przyśpieszą proces zgromadzenia potrzebnej kwoty.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu to innymi słowy, zabezpieczenie banku, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego wkładu własnego. Przykładowo, jeśli klient zamiast 10% wkładu własnego posiada tylko połowę, bank może skredytować mu brakujące 5%. Wiążę się to jednak z tym, że marża zostanie przez bank podwyższona do takiego poziomu, aby stosunek salda zadłużenia do wartości zabezpieczenia osiągnął wymagany pułap, by możliwe było pobranie jednorazowej składki.

Papiery wartościowe, obligacje

Jest to kolejny sposób, który pomoże Ci zmniejszyć nawet o 20% wkład własny. Część banków uznaje obligacje skarbowe, papiery wartościowe, akcje lub fundusze inwestycyjne jako część wkładu własnego. Niestety jest to niewielka liczba banków, ponadto pod uwagę jest brana tylko ich częściowa wartość, około 50 – 60%.

Inna nieruchomość jako zabezpieczenie

Jeśli kredytobiorca posiada swoją własną nieruchomość gruntową, mieszkanie lub dom to bank może zaliczyć ją jako zabezpieczenie kredytu i zrezygnować z wymogu wniesienia wkładu własnego. Co ważne, nieruchomość może należeć do innej osoby, przykładowo rodziców lub partnera. Niektóre banki wymagają, aby prawny właściciel nieruchomości prócz wyrażenia zgody na wpis do hipoteki, przystąpił również wraz z kredytobiorcą do pożyczki.

Kolejnym plusem takiego rozwiązania sytuacji jest fakt, że bank odnosi kwotę kredytu do łącznej wartości nieruchomości, będącej jego zabezpieczeniem.

Rodzina wsparciem finansowym

Brakujące fundusze we wkładzie własnym mogą zostać uzupełnione dzięki wsparciu rodziny. Najlepiej, aby była to darowizna w formie pieniężnej oraz została spisana odpowiednia umowa, niekoniecznie z udziałem notariusza. W umowie darowizny powinny zostać zawarte takie informacje jak:

  • imiona i nazwisko, adres oraz numer seryjny dowodu osobistego wszystkich stron umowy;
  • miejsce i data sporządzenia umowy;
  • opisanie czego dotyczy darowizna z oświadczeniem darczyńcy, że przedmiot ten jest jego własnością i nie ciąży na nim żadne zobowiązanie;
  • oświadczenie o darowiźnie i jej przyjęciu;
  • określenie daty przekazania przedmiotu umowy;
  • podpisy stron.

Ważne jest, aby uwzględnić również podatek od darowizny. Jednak w poszczególnych grupach podatkowych określone kwoty nie są opodatkowane. Do takich grup należą: rodzice, dzieci, małżonek, wnuki, dziadkowie, rodzeństwo oraz ojczym lub macocha.

 

Sprawdź ranking kredytów hipotecznych z niskim wkładem własnym: https://www.expander.pl/ranking-kredytow-mieszkaniowych-z-niskim-wkladem-wlasnym